Om webbplatsen

GDPR - Vi skyddar dina personuppgifter
Det är viktigt för oss på Dömle Herrgård att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din bokningshistorik.
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.
Klicka här för att se vilka uppgifter vi sparar via vårt bokningssystem

Rättigheter
Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.
Vissa rättigheter gäller först från och med den 25 maj 2018 när den nya dataskyddsförordningen börjar gälla. För att kunna uppfylla dina rättigheter måste vi behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida.

Så använder vi cookies
Referens: Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389)

Allmänt om cookies
Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller läggs ner som en fil på din dator för att förbättra läsning och sökning på vår hemsida. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte.

Cookies på domle.se.
Om du inte vill acceptera att din dator tar emot och lagrar cookies så kan du justera säkerhetsinställningarna i din Internet-läsare. Vissa delar av domle.se kan endast användas till fullo om din läsare tillåter cookies. På grund av detta så påverkas din upplevelse av domle.se av dina säkerhetsinställningar. domle.se använder sig inte av cookies för att analysera hur du som person läser och klickar runt på domle.se. Ej heller på något annat sätt för att analysera Internet-beteende på individuell nivå.

Följ oss på sociala medier