Reducerade öppettider - Corona Covid-19 ~ Dömle Herrgård Spa & Resort
Hem » Reducerade öppettider – Corona Covid-19

Reducerade öppettider – Corona Covid-19 12 mars, 2020

You can find the following text in english at the bottom.

Bäste gäst,

Vi förstår dig och din oro för risken av smittspridning gällande Corona.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och skulle nya direktiv ges kommer vi att agera därefter.

När det gäller policys om avbokningar etc. lutar vi oss mot Visitas och deras hantering och rekommendationer.

Under april och tillsvidare har vi reducerade öppettider. Vi tar tillsvidare emot privata och slutna sällskap mellan 10-40 personer. Välkommen att kontakta oss här eller på tel.nr 0552-417 50.

 

SÄKERHET OCH HÄLSA FÖR VÅRA GÄSTER OCH VÅR PERSONAL PRIORITERAS. FÖLJANDE ÅTGÄRDER HAR VIDTAGITS:

– Vi tillhandahåller handsprit utplacerat i gemensamma utrymmen samt på toaletter.

– Samtlig personal har extra noga handhygien, tvättar händerna och använder handsprit samt vid behov handskar i kontakt med mat och dryck.

– Personal som ej jobbar i drift erbjuds att jobba hemifrån.

– Från och med 15 mars serveras inga måltider som buffé. Det gäller både frukost, lunch och middag.

– Leverantörer levererar sina varor utomhus.

– Personal som känner tecken på sjukdom sjukskriver sig från första symptom.

– Vi följer arbetshälsoinstitutets instruktioner för våra städrutiner. Toaletter städas med tätare intervaller. Dörrhandtag, lampknappar, passageknappar och vattenkranar desinficeras löpande varje dag.

– Vi använder oss enbart av engångsservetter i allmänna toaletter

– Ingen i personalen har besökt ett högriskområde eller varit i kontakt med någon som besökt ett högriskområde.

– För att öka säkerheten ytterligare och minska oron har vi ökat andelen klor i vattnet i vår spabad under en period för att vara ännu mer på den säkra sidan. En ökad andel klor har inga som helst negativa effekter på vår hälsa utan du kan lugnt och tryggt bada i vårt spa

Medarbetare samt gäster som ev. vistats i det som klassas som riskområden ska inte vistas på hotellet 14 dagar efter hemkomstdagen. Riskområden idag är Kina, Iran, Italien (nu hela landet), Sydkorea och Tyrolen samt Innsbruck i Österrike (ny). Vi håller oss uppdaterade om riskområden via Folkhälsomyndigheten och uppmanar även våra gäster att göra det.

Har medarbetare eller gäster familjemedlemmar i samma hushåll som nyligen vistats i områdena ovan ska du inte komma till hotellet. Vi rekommenderar dessa personer att vara kvar hemma.  (Skulle det vara en personal så stannar dem hemma i 14 dagar). Har du umgåtts med personer som därefter är satta i karantän på grund av smittspårning (men som inte testats för Corona), ska du enligt rekommendationen idag vara hemma minst en vecka. Om du får symtom på eventuell luftvägsinfektion, såsom hosta, andningssvårighet eller feber ska du stanna hemma tills du är frisk – i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya direktiv 10 mars.

Vi på Dömle Herrgård fortsätter att agera mycket restriktivt och ta det säkra före det osäkra. Får vi vetskap om smitta på vårt hotell kommer vi att informera alla berörda direkt och vidta vidare åtgärder.

Ta hand om er och varmt välkommen till Dömle Herrgård!

 


Det finns några allmänna råd för att undvika smitta:

Tvätta händerna ofta Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60% alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Läs mer om handhygien på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs mer om myndigheternas information på www.krisinformation.se 


In english.

Dear guest,

We understand your consurne about Coronavirus.
We follow the authorities’ recommendations and should new directives be given we will act accordingly.

Dömle Herrgård has 66 hotel rooms and capacity for a maximum of about 113 guests, of which no large crowds will gather with us. We have a quiet and open environment in a fantastic nature, in the heart of Värmland 30 minutes north of Karlstad.

When it comes to cancellation policies etc., we lean on Visitas and their management and recommendations.

We at Dömle Herrgård continue to act very restrictively and take the safe before the uncertain. If we become aware of contamination in our hotel, we will inform all concerned directly and take further action. Take care of you and big welcome to Dömle Herrgård!

During April and so far, we have reduced opening hours. We are currently accepting private groups of people between 10-40 people. Welcome to contact us here or on phone number +47 552 417 50


Följ oss på sociala medier